Skip to main content

O nas

Vodstvo Državnega sveta

Alojz Kovšca
Alojz Kovšca
Predsednik državnega sveta
Alojz Kovšca
Predsednik državnega sveta

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik obrtnikov;

predsednik Državnega sveta Republike Slovenije;

Full Profile
Matjaž Švagan
Matjaž Švagan
Podpredsednik državnega sveta
Matjaž Švagan
Podpredsednik državnega sveta

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (21. volilna enota - Trbovlje);

Full Profile
dr. Dušan Štrus
dr. Dušan Štrus
Sekretar Državnega sveta
dr. Dušan Štrus
Sekretar Državnega sveta

Dr. Dušan Štrus, sekretar Državnega sveta, je leta 2007 doktoriral na Pravni fakulteti v Ljubljani iz področja ustavnega prava.

Full Profile

Državni svetniki

Seznam po interesnih skupinah

Interesna skupina delodajalcev
Vodja interesne skupine:
Sekretar/sekretarka interesene skupine:
Interesna skupina delojemalcev
Vodja interesne skupine:
Sekretar/sekretarka interesene skupine:
Mateja Faletič, tel.: 01 478 9965
Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
Vodja interesne skupine:
Sekretar/sekretarka interesene skupine:
mag. Eva Obreza Modic tel.: 01 478 9819
Interesna skupina negospodarskih dejavnosti
Vodja interesne skupine:
Sekretar/sekretarka interesene skupine:
Neža Dular, tel.: 01 478 9821

Seznam po komisijah

Komisija za državno ureditev
Predsednik/predsednica komisije: Rajko FajtSekretar/sekretarka komisije: mag. Mateja Poljanšek, tel.: 01 478 9815
Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
Predsednik/predsednica komisije: mag. Marija LahSekretar/sekretarka komisije: Miro Podlipec, tel.: 01 478 9810
Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Predsednik/predsednica komisije: Cvetko ZupančičSekretar/sekretarka komisije: mag. Eva Obreza Modic, 01 478 9819
Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport
Predsednik/predsednica komisije: Branimir ŠtrukeljSekretar/sekretarka komisije: mag. Damijana Zelnik, tel.: 01 478 9929
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
Predsednik/predsednica komisije: Dušan StrnadSekretar/sekretarka komisije: Meta Štembal, tel.: 01 478 9807
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve
Predsednik/predsednica komisije: Bojan KekecSekretar/sekretarka komisije: Lilijana Žurman, tel.: 01 478 9814
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Predsednik/predsednica komisije: mag. Peter PožunSekretar/sekretarka komisije: mag. Nuša Zupanec, tel.: 01 478 9935
Mandatno-imunitetna komisija
Predsednik/predsednica komisije: Franci RokavecSekretar/sekretarka komisije: Miha Plahutnik, 01 478 9603

Strokovna služba državnega sveta

 

 

Zaposleni   Delovno mesto Telefon          
SEKRETARIAT
dr. Dušan Štrus   sekretar Državnega sveta

01 478 9801

mag. Nuša Zupanec   namestnica sekretarja Državnega sveta
sekretarka Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

01 478 9935

Lilijana Žurman   sekretarka Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve

01 478 9814

mag. Mateja Poljanšek   sekretarka Komisije za državno ureditev

01 478 9815

Miro Podlipec   sekretar Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
sekretar Interesne skupine delodajalcev

01 478 9810

mag. Damijana Zelnik   sekretarka Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport

01 478 9929

Meta Štembal   sekretarka Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 
sekretarka Interesne skupine lokalnih interesov

01 478 9807

Marija Škulj   višja referentka za upravljanje z dokumentarnim gradivom

01 478 9811

Mateja Vignjevič   višja referentka za upravljanje z dokumentarnim gradivom

01 478 9943

Lili Šincek   svetovalka za upravljanje z dokumentarnim gradivom

01 478 9805

Marina Petrović   višja referentka Državnega sveta in njegovih komisij

01 478 9943

Primož Vaupotič   Svetovalec III

01 478 9812

SLUŽBA ZA PRAVNE IN ANALITIČNE ZADEVE
mag. Eva Obreza Modic   svetovalka za pravna vprašanja I

01 478 9819

Neža Dular   svetovalka za pravna vprašanja I
sekretarka Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

01 478 9821

dr. Aldijana Ahmetović   svetovalka za pravna vprašanja

01 478 9818

Mateja Faletič   svetovalka za družbena vprašanja I
sekretarka Interesne skupine delojemalcev

01 478 9965

Miha Plahutnik   Svetovalec za pravna vprašanja
sekretar Mandatno - imunitetne komisije

01 478 9603

Nataša Terzić   Svetovalka za pravna vprašanja

01 478 9819

SPLOŠNA SLUŽBA
Nevenka Pacek   vodja službe

01 478 9806

Jelena Unčanin   svetovalka za javne finance in proračunsko načrtovanje I

01 478 9910

Sonja Ftičar   svetovalka za finance

01 478 9955

Irena Balažic   svetovalka za kadre in javno naročanje I

01 478 9803

KABINET PREDSEDNIKA DS
Zofija Hafner   vodja kabineta predsednika DS

01 478 9804

mag. Marjeta Tratnik Volasko   urednica publikacij

01 478 9817

Patricija Šašek   predstavnica za odnose z javnostmi

01 478 9906

Tjaša Krenn   višja referentka

01 478 9799

 Duško Ćosić   voznik funkcionarja IV

01 478 9799