Skip to main content

Državni svetniki

 

Alojz Kovšca
Alojz Kovšca
Predsednik državnega sveta
Alojz Kovšca
Predsednik državnega sveta

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik obrtnikov;

predsednik Državnega sveta Republike Slovenije;

Full Profile
Matjaž Švagan
Matjaž Švagan
Podpredsednik državnega sveta
Matjaž Švagan
Podpredsednik državnega sveta

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (21. volilna enota - Trbovlje);

Full Profile
Cvetko Zupančič
Cvetko Zupančič
Državni svetnik
Cvetko Zupančič
Državni svetnik

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik poklicnih organizacij kmetov;

- član IS kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev; 

Full Profile
mag. Marko Zidanšek
mag. Marko Zidanšek
Državni svetnik
mag. Marko Zidanšek
Državni svetnik

 v Državni svet je bil  izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (5. volilna enota - Celje);

- član IS lokalnih interesov;

Full Profile
Željko Vogrin
Željko Vogrin
Državni svetnik
Željko Vogrin
Državni svetnik

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (7. volilne enote - Maribor);

Full Profile
Bogomir Vnučec
Bogomir Vnučec
Državni svetnik
Bogomir Vnučec
Državni svetnik

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (10. volilna enota - Jesenice);

- član IS lokalnih interesov;

Full Profile
mag. Igor Velov
mag. Igor Velov
Državni svetnik
mag. Igor Velov
Državni svetnik

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (9. volilna enota -  Kranj);

- član IS lokalnih interesov;

Full Profile
Branko Tomažič
Branko Tomažič
Državni svetnik
Branko Tomažič
Državni svetnik

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik Kmetijsko-gozdarske zbornice;

- član IS kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev;

Full Profile
Davorin Terčon
Davorin Terčon
Državni svetnik
Davorin Terčon
Državni svetnik

- V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (16. volilna enota - Sežana);

- član IS lokalnih interesov;

Full Profile
Boris Šuštaršič
Boris Šuštaršič
Državni svetnik
Boris Šuštaršič
Državni svetnik

- V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik socialnega varstva;

- član IS negospodarskih dejavnosti;

Full Profile
Branko Šumenjak
Branko Šumenjak
Državni svetnik
Branko Šumenjak
Državni svetnik

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (8. volilna enota - Ljutomer);

- član IS lokalnih interesov;

Full Profile
Branimir Štrukelj
Branimir Štrukelj
Državni svetnik
Branimir Štrukelj
Državni svetnik

- v Državni svet je bil izvoljen kot  predstavnik delojemalcev;

- član IS delojemalci;

Full Profile
Dušan Strnad
Dušan Strnad
Državni svetnik
Dušan Strnad
Državni svetnik

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (22. volilna enota - Grosuplje);

- član IS lokalnih interesov;

Full Profile
Jože Smole
Jože Smole
Državni svetnik
Jože Smole
Državni svetnik

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik delodajalcev;

- član IS delodajalci;

Full Profile
Ladislav Rožič
Ladislav Rožič
Državni svetnik
Ladislav Rožič
Državni svetnik

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik delojemalcev;

- član IS delojemalci;

Full Profile
Franci Rokavec
Franci Rokavec
Državni svetnik
Franci Rokavec
Državni svetnik

V Državni svet izvoljen je bil kot predstavnik lokalnih interesov (2. volilna enota - Kamnik);

- član IS lokalnih interesov;

Full Profile
mag. Miroslav Ribič
mag. Miroslav Ribič
Državni svetnik
mag. Miroslav Ribič
Državni svetnik

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (17. volilna enota Logatec);

- član IS lokalnih interesov;

Full Profile
Bojan Režun
Bojan Režun
Državni svetnik
Bojan Režun
Državni svetnik

- V Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (13. volilna enota - Tolmin);

- član IS lokalnih interesov;

Full Profile
mag. Peter Požun
mag. Peter Požun
Državni svetnik
mag. Peter Požun
Državni svetnik

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik za področje zdravstva;

- član Interesne skupine negospodarskih dejavnosti;

Full Profile
Bojana Potočan
Bojana Potočan
Državna svetnica
Bojana Potočan
Državna svetnica

- v Državni svet je bila izvoljena kot predstavnica samostojnih poklicev;

Full Profile
Boris Popovič
Boris Popovič
Državni svetnik
Boris Popovič
Državni svetnik

- v Državni svet je bil izvoljen kot  predstavnik lokalnih interesov (18. volilna enota - Koper);

- član IS lokalnih interesov;

Full Profile
Milan Ozimič
Milan Ozimič
Državni svetnik
Milan Ozimič
Državni svetnik

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (4. volilna enota  - Slovenska Bistrica);

Full Profile
Srečko Ocvirk
Srečko Ocvirk
Državni svetnik
Srečko Ocvirk
Državni svetnik

- v  Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (20. volilna enota - Krško);

- član IS lokalnih interesov;

Full Profile
Franjo Naraločnik
Franjo Naraločnik
Državni svetnik
Franjo Naraločnik
Državni svetnik

V državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov;

- član Interesne skupine lokalnih interesov;

Full Profile
Marjan Maučec
Marjan Maučec
Državni svetnik
Marjan Maučec
Državni svetnik

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (11. volilna enosta - Murska Sobota);

- član IS lokalnih interesov;

Full Profile
mag. Marija Lah
mag. Marija Lah
Državna svetnica
mag. Marija Lah
Državna svetnica

- v Državni svet je bila izvoljena kot predstavnica delodajalcev;

- članica IS delodajalcev;

Full Profile
Oskar Komac
Oskar Komac
Državni svetnik
Oskar Komac
Državni svetnik

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik delojemalcev;

- član IS delojemalci;

Full Profile
Samer Khalil
Samer Khalil
Državni svetnik
Samer Khalil
Državni svetnik

- v Državni svet  je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (15. volilna enota - Črnomelj;

- član IS lokalnih interesov;

Full Profile
Janoš Kern
Janoš Kern
Državni svetnik
Janoš Kern
Državni svetnik

V Državni svet izvoljen kot predstavnik za področje kulture in športa;

- član Interesne skupine negospodarskih dejavnosti;

Full Profile
Bojan Kekec
Bojan Kekec
Državni svetnik
Bojan Kekec
Državni svetnik

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (14. volilna enota - Novo mesto);

- član IS lokalnih interesov;

Full Profile
Danijel Kastelic
Danijel Kastelic
Državni svetnik
Danijel Kastelic
Državni svetnik

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva;

Full Profile
Dr. Branka Kalenić Ramšak
Dr. Branka Kalenić Ramšak
Državna svetnica
Dr. Branka Kalenić Ramšak
Državna svetnica

- v Državni svet je bila izvoljena kot predstavnica univerz, visokih in višjih šol;

Full Profile
Lidija Jerkič
Lidija Jerkič
Državna svetnica
Lidija Jerkič
Državna svetnica

- v Državni svet je bila izvoljena kot predstavnica delojemalcev;

-  vodja IS delojemalci;

Full Profile
Tone Hrovat
Tone Hrovat
Državni svetnik
Tone Hrovat
Državni svetnik

- v Državni svet je bil izvoljen kot  predstavnik vzgoje in izobraževanja;

- član IS negospodarskih dejavnosti;

Full Profile
Tomaž Horvat
Tomaž Horvat
Državni svetnik
Tomaž Horvat
Državni svetnik

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (12. volilna enota - Nova Gorica);

- član IS lokalnih interesov;

Full Profile
Franc Golob
Franc Golob
Državni svetnik
Franc Golob
Državni svetnik

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (19. volilna enota -  Slovenj Gradec);

Full Profile
Dr. Matjaž Gams
Dr. Matjaž Gams
Državni svetnik
Dr. Matjaž Gams
Državni svetnik

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik raziskovalne dejavnosti;

- član IS negospodarskih dejavnosti;

Full Profile
Rajko Fajt
Rajko Fajt
Državni svetnik
Rajko Fajt
Državni svetnik

- v Državni svet je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov (7. volilna enota  -  Ptuj);

- član IS lokalnih interesov;

Full Profile
Dejan Crnek
Dejan Crnek
Državni svetnik
Dejan Crnek
Državni svetnik

O DRŽAVNEM SVETNIKU:

Full Profile
Igor Antauer
Igor Antauer
Državni svetnik
Igor Antauer
Državni svetnik

O DRŽAVNEM SVETNIKU:

Rojen 5. 9. 1954 v Celju.

Full Profile
Mitja Gorenšček
Mitja Gorenšček
Državni svetnik
Mitja Gorenšček
Državni svetnik

Izobrazba: dipl. oec

Full Profile