Skip to main content

Državni zbor sprejel zakonodajno iniciativo Državnega sveta o pacientovih pravicah

<p>Državni zbor je na 48. izredni seji sprejel Zakon o spremembah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-B), ki ga je v obravnavo na pobudo državnega svetnika mag. Petra Požuna predložil Državni svet. Državni zbor je o zakonu odločal v petek, 20. 11. 2020, in ga s 65 glasovi za ter osmimi glasovi proti podprl. </p>