Skip to main content

Državni svet sprejel Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega sveta