Skip to main content

Style Options

Layout Style

Colors schema

Direction

vsebinski poudarki

DRŽAVNI SVET VLOŽIL ZAHTEVO ZA PRESOJO USTAVNOSTI DRUGEGA ODSTAVKA 5. ČLENA GRADBENEGA ZAKONA

Državni svet je na pobudo državne svetnice Bojane Potočan na 31. seji, 1. 7. 2020, sprejel zahtevo za presojo ustavnosti drugega odstavka Gradbenega zakona. Državni svet je zahtevo sprejel, ker ocenjuje, da je obstoječa ureditev v nasprotju z načelom pravne države (2. člen Ustave) in načelom enakega varstva pravic (22. člen Ustave) ter posega v pravico do sodnega varstva (23. člen Ustave), pravico do pravnega sredstva (25. člen Ustave), pravico do zasebne lastnine (33. člen Ustave) in pravico do nedotakljivosti stanovanja (36. člen Ustave).  Gradbeni zakon namreč v drugem odstavku 5.

Copyright © 2020