Skip to main content

17. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA RS

17. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA RS

Državni svetniki kljub pomislekom složni, da Slovenija potrebuje čimprejšnji sprejem 4. protikoronskega paketa Državni svetniki so se danes sestali na 17. izredni seji, kjer so razpravljali o predlogu odložilnega veta na 4. protikoronski paket pomoči in z 9 glasovi za ter z 20 glasovi proti zavrnili možnost, da Državni zbor vnovič odloča o njem. Državni zbor Republike Slovenije je na 19. redni seji 9. julija 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), ki ga je v zakonodajno proceduro po nujnem postopku predložila Vlada. Predlog odložilnega veta na Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 pa je zahtevala Interesna skupina lokalnih interesov z namenom pospešitve postopka uveljavitve zakona. Predlagatelji zahteve za odložilni veto so v obrazložitvi poudarili, da je pri obvladovanju in zajezitvi epidemije, tokrat smo že v drugem valu okužb, čas ključnega pomena. Prav zato s tem predlogom državne svetnice in svetniki pravzaprav želijo pospešiti procesne postopke sprejemanja nujne zakonodaje, saj bi v primeru njenega zavlačevanja oz. celo nesprejetja nastale hude zdravstvene in gospodarske posledice. Milan Ozimič je poudaril, da na seji interesne skupine sicer niso imeli bistvenih vsebinskih pripomb na predlagani zakon. Predlagatelj zakona Dušan Mikuž iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v razpravi poudaril, da so ukrepi nujni in so predlagani izključno za varnost ljudi in ohranitve delovnih mest. Gre za 4 ključne interventne ukrepe, ki urejajo povračilo nadomestila plače za čakanje na delo, nadomestilo plače za čas odsotnosti za primere dodeljene karantene, dodatno kadrovsko podporo socialni javni mreži in zavodom zaradi vse večje preobremenjenosti zaposlenih ter mobilno aplikacijo za obveščanje o stikih z okuženimi z virusom SARS-CoV-2. Predlog je obravnavala tudi Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki je predlagala amandma k zahtevi za odložilni veto. Po njihovem mnenju je problematična zlasti možnost, da Policija pregleduje občutljive podatke o zdravstvenem stanju posameznika, na to so opozarjali člani komisije že v razpravi pri obravnavi zakona. Predsednik komisije, državni svetnik mag. Peter Požun, je izpostavil, da to ni primarna naloga Policije, ki tudi sicer ne sme izvajati inšpekcijskih nalog s področja zdravstvenega varstva, slednje ni niti v skladu z evropsko direktivo. Amandma komisije gre tako v smeri vnovičnega odločanja poslank in poslancev glede te občutljive problematike, ki po njihovem mnenju predstavlja celo neustaven poseg v pravice posameznika. Amandma ni bil sprejet, saj ga je podprlo le 11 državnih svetnikov, 17 pa jih je nasprotovalo. Video in foto: Milan Skledar /S-tv

TAGS